Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Tác phẩm mới


                                  CHA MẸ


Bùn dẫu hôi tanh hoa sen vẫn thắm
Cha mẹ dù gì,vẫn đẻ ra ta
Công nuôi dưỡng lớn hơn trời biển
Bước đời ta càng hiểu nghĩa mẹ cha


              HÔN MÊ

      Người ta ngủ được là tiên
Con mình ngủ được là tiền mất đi
      Con ơi ! Hãy tỉnh dậy đi
Con còn ngủ nữa còn suy kiệt nhiều .

                                   BV Việt Đức
                                27-Tết Tân Mão

             VƯỜN ĐÀO

      Vườn đào mà chẳng thấy đào
Nơi đây bút tích họ Cao vẫn còn 1
      Bình thơ chót vót trên non
Câu thơ ý đẹp chảy mòn đá xanh.

                           Chùa Thầy-3- 2011
                               

    THĂM MỘ TÀN ĐÀ

Về Khê Thượng thăm mộ Tản Đà
Nghiêng mình lặng lẽ viếng hương hoa
Túi thơ đâu nhỉ ? Đây bầu rượu
Hay đã cùng thơ cất cánh bay.
       

                                                                  
                                      1 Cao Bá quát
                                                              MỪNG ĐẠI THỌ
        GIÁO SƯ VŨ KHIÊU

ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ
                             (Bài xướng)
Tuổi non thế kỉ ý quang minh
Duyên nợ văn chương nhất nghệ tinh
Câu đối tài hoa tôn đạo lí
                                              Chúc văn trang trọng tế thần linh
Anh hùng nghệ sĩ ngời công đức
Cách mạng triết gia thắm nghĩa tình
Bách tuế thân tằm còn nhả chữ
Trọn đời vì nước vị nhân sinh
.
                                       Tạ Minh Tâm

Tập thơ đã xuất bản