Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Nhà Thơ Nghiêm Thản: - THƠ VIẾT VỀ HUẾ

Nhà Thơ Nghiêm Thản: - THƠ VIẾT VỀ HUẾ: VỀ THĂM HUẾ Tôi lại về đây thăm xứ Huế Đến Trúc Lâm quay lại Từ Đàm Thắp nén nhang tỏ lòng thành kính Huế về chi...