Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Hành quân trong mưa

Chạy từ đâu về
Mà vội vã thế?
Mưa hối hả
Mưa xối xả quanh ta
Mưa, mưa quấn quýt
Như từ lâu xa gặp lại
Gió, gió từ đâu về?
Gió mừng chi?
Mà níu áo ta vồ vập
Thôi, mưa với gió
Đừng làm ta thêm vất vả
Đường chúng ta đi
Đâu đã hết gian lao
Ta rất biết mưa với gió
Muốn theo ta vào chiến dịch
Thắng trận này có cả gió với mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét