Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Mùa Hoa gạo

                                                                                       
         
 

           NỢ THÁNG BA
              ( tặng M. H )
                           
       Chị em mình nợ tháng ba
Tháng ba của chị cũng là của em
       Chị thèm mẹ, em thèm cha
Nếu mà đem đổi, vẫn là thế thôi.
      Với chị, Dì chọn chỗ ngồi
Còn em chiều mẹ cũng rồi cho xong
      Không biết yêu, chẳng phải lòng
                  Vẫn thành gia thất, ấm phòng nên đôi.
     Vẫn mình hai đứa mồ côi
                  Gặp nhau chia sẻ để rồi thương nhau
     Trách giàn trầu, trách thân cau
                  Bình vôi lăn lóc nhuộm màu thời gian.
     Ước gì thu cạn đừng tàn
                  Sương sa nhuốm tóc, trăng ngàn vẫn trong
    Thu vàng đốt ngọn lửa lòng
                  Chị em mình nợ bòng bòng (1) tháng ba.
        ____________________        
 (1) Quả bòng bòng là quả roi                                                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét